BEETSTERZWAAG KRIJGT VERPLEEGPLAATSEN
woensdag 15 december 2004 Beetsterzwaag
 

Beetsterzwaag krijgt 60 verpleegplaatsen in het
begin van 2005 aan locatie Commissieweg. Naast
de bedden zal ZuidOostZorg (verpleeghuis Bertilla
te Drachten) 16 plaatsen voor dagbehandeling
psychogeriatrie ingebruik nemen. Het gaat om
tijdelijke huisvesting tot 1 januari 2008 in het
pand waar huisvesting van Revalidatie Friesland
(Lyndensteyn) was gevestigd. ZuidOostZorg, de
gemeente Opsterland (eigenaar grond) en De Groot
Vroomshoop (eigenaar pand) hebben hierover een
overeenstemming bereikt.

ZuidOostZorg ontwikkelt momenteel plannen voor
permanente huisvesting in Gorredijk en Ureterp.
De locatie Beetsterzwaag komt op termijn te
vervallen. Het gebied rond de Commissieweg
blijft bij Opsterland in beeld voor eventuele
toekomstige woningbouw.

Veel voordelen
ZuidOostZorg kampt al enige jaren met een
lange wachtlijst. Met de tijdelijke huisvesting
in Beetsterzwaag wordt de wachtlijst in 2005
mogelijk in één keer weggewerkt. Maar de
tijdelijke en straks permanente huisvesting
heeft meer voordelen. Patiënten uit Opsterland
kunnen nu in de eigen omgeving, dichtbij familie
en vrienden, verpleegd worden. Bovendien kan
ZuidOostZorg met de huisvesting ook tegemoet
komen aan de wens van meer éénpersoonskamers.

Anticiperen op toekomst
De bevolking van de regio vergrijst sterk. Naar
verwachting zal het aantal 75+ers in de periode
tot 2015 in de gemeente Opsterland met zo'n 20%
toenemen. Daarnaast stijgt bij de ouderen de
behoefte om lang in de eigen oorspronkelijke
woonomgeving te blijven en indien noodzakelijk
in een verpleeghuis verzorgd te worden. Met de
tijdelijke huisvesting anticiperen ZuidOostZorg
en de gemeente op een permanente situatie in
de nabije toekomst.