SINGELLAND: PROEF MET FOSFOR MISLUKT
dinsdag 16 november 2004 Burgum
 

Een scheikunde-les in de derde klas op het
Singelland aan de Schoolstraat in Burgum is
dinsdagochtend helemaal uit de hand gelopen
met daarbij de nodige gevaren. Een leraar zou
in lokaal 33 een proef met fosfor doen en bij
het snijden brak het mes. Plotseling kwamen er
gassen vrij en ontstond er een brandje die ter
plaatse snel geblust werd.

De bovenverdieping werd daarop meteen ontruimd
en de brandweer rukte meteen uit naar de school
waar ze de zaak onder controle hebben gekregen
en de lokalen hebben gelucht. Een paar leerlingen
zouden last verder hebben gehad van de luchtwegen
of hoofdpijn en zij werden door een dokter die
later kwam, onderzocht.