PRIJS VOOR REGISSEUSE ANNY VEENSTRA
zaterdag 11 september 2004 Readtsjerk
 

Op 25 november 2004 zal regisseuse Anny Veenstra
uit Roodkerk de Pyt van der Zee-prijs ontvangen
uit de handen van gedeputeerde Mulder van de
provincie Fryslân. De driejaarlijkse prijs krijgt
ze voor haar constante hoge kwaliteit van werk
als regisseuse van het Friese amateurtoneel.

Gedeputeerde Staten kozen voor Veenstra op advies
van een adviescommissie met kenners uit de Friese
toneelwereld: Bouke Oldenhof, Jikke de Haan en
Jan van der Kooi. De provinciale prijs wordt elke
drie jaar uitgereikt aan een persoon, groep of
organisatie die een buitengewone prestatie heeft
geleverd op het gebied van toneel.

Anny Veenstra regisseert al 9 jaar de stukken
van het Iepenloftspul Burgum. De repertoirkeuze
staat elk jaar op een hoog niveau met stukken
van bijvoorbeeld Shakespeare en Molière. In 2004
werd met groot succes het stuk De Gidsen van
Edward Montie ten tonele gebracht.

 

© S. Peterson | Anny bij de première van De Gidsen