OPKNAPBEURT WINKELCENTRUM DE DRAIT
dinsdag 24 augustus 2004 Drachten
 

Het winkelcentrum De Drait in Drachten zal worden
opgeknapt. De gemeente Smallingerland heeft een
plan gemaakt voor de herinrichting van het gebied
en omwonenden zullen de komende weken via folders
in de winkels in het centrum geïnformeerd worden.
De folder biedt nieuws over de herinrichting van
het gebied en het bestemmingsplan.

De afgelopen jaren is er bij diverse gelegenheden
inspraak en overleg geweest over de bebouwing en
herinrichting van het gebied rond het centrum, de
school en de sporthal in De Drait. Voor de
vernieuwing van het winkelcentrum zal wederom een
procedure gestart moeten worden. Vanaf 2 augustus
ligt het ontwerpbestemmingsplan 4 weken ter visie.