IEPENLOFT BRANTGUM DRUK BEZOCHT
maandag 12 juli 2004 Brantgum
 

Door het slechte weer van de laatste dagen, mag
de organisatie van het Iepenloftspul van Brantgum
toch niet klagen. Van de vijf voorstellingen op
het smûke Leechje was pluvius slechts één keer
spelbreker. Bijgeloof of toeval? ...iedere avond
na de voorstelling ging het relikwy de vriezer in
en werd op de avond van uitvoering er weer uit
gehaald. Dit werd op maandagavond vergeten...!

Op woensdag 5 juli moest de commissie in de
pauze aan het publiek meedelen dat het door de
aanhoudende regen onverantwoord was om verder te
spelen. Iedereen had hier gelukkig begrip voor.
De tweede helft van het stuk kon door de
gedupeerden de volgende avond bekeken worden.

De reactie van het publiek op het Iepenloft
gebeuren was geweldig. "Dat soks yn sa'n lyts
doarpke mooglik is en wat in goeie spilers". Ook
het prachtige decor, de vier huisjes en de ruïne
vielen evenals de kleding van de spelers in
goede aarde bij het publiek. Na de laatste
uitvoering, zaterdag 10 juli, was er een groot
en gezellig feest in Brantgum en niet alleen
de’eigen’ mensen maar ook velen uit het publiek
hebben meegenoten. Brantgum kan terug zien op
een
prachtig en zeer geslaagd Iepenloftspul.

Voor een terugblik kijk op:

 

© S. Peterson | Klik hier voor de tweede helft