ACHTKARSPELEN: GELD VOOR VRIJWILLIGERS
maandag 12 juli 2004 Buitenpost
 

Er moet een Platform Vrijwilligerswerk en een
Steunpunt Vrijwilligerswerk komen in de gemeente
Achtkarspelen. Dee faciliteiten moeten bijdragen
aan de ontwikkeling en ondersteuning van het
vrijwilligerswerk. Het college van B&W trekt
ruim 40.000 euro uit voor dit plan.

De rol van vrijwilligers in de samenleving wordt
volgens de gemeente alleen maar belangrijker en
relevanter. Het Platform kan de belangen van
vrijwilligers(organisaties) behartigen en een
gesprekspartner van de gemeente zijn. Het
Steunpunt moet een faciliterende functie krijgen
zoals een 'vrijwilligersdatabase'. De gemeente
heeft met Stichting Welzijn Het Achtkant een
afspraak gemaakt om de projecten uit te voeren.