KOMST BEDRIJVENTERREIN WIJNJEWOUDE
donderdag 17 juni 2004 Wijnjewoude
 

Wethouder Henk Hoen van de gemeente Opsterland
heeft van de provincie Fryslân akkoord gekregen
voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein
ten zuiden van Wijnjewoude. Het terrein is
gericht op het bieden van een oplossing voor
bestaande bedrijven uit Wijnjewoude die op de
huidige locatie niet verder kunnen uitbreiden.

De gemeente verwacht dat de werkgelegenheid voor
het dorp op deze manier behouden blijft. Het is
de bedoeling dat de bedrijven vanaf 2005 zich op
het terrein kunnen vestigen aan de Tolleane.

Lange tijd leek het erop dat er voor Wijnjewoude
geen uitbreiding mogelijk was omdat het beleid
van de provincie geen mogelijkheden bood. Nadat
wethouder Hoen alle knelpunten, mogelijkheden en
voordelen in kaart bracht, werd daarmee de
provincie overtuigd van de nut en noodzaak van
een nieuw bedrijventerrein.

 

© BD-Fotografie/Berend