AFTRAP HISTORISCHE PADEN BRANTGUM
zaterdag 15 mei 2004 Brantgum
 

Zaterdagmiddag werd in Brandgum de aftrap
gegeven door gedeputeerde Piet Bijman voor het
project: Historische voetpaden. Veel oude
historische voetpaden in Noordoost Friesland
zijn verdwenen. Dit gebeurde mede door de
ruilverkaveling.

Een stichting zet zich nu in om oude voetpaden
weer te gaan herstellen en onderhouden. Als oude
voetpaden worden kerkepaden, schoolpaden en bijv.
jaagpaden bedoeld. Door het herstel van deze
paden ontstaan er mooie wandelroutes welke weer
kunnen zorgen voor meer cultuurtoerisme.

Het project zal zo'n 850.000 euro gaan kosten
waarvan 40% door Europese fondsen zal worden
betaald. Onderzoek heeft uitgewezen dat 80% van
de oude paden en verbindingen in Nederland
verloren zijn gegaan.

 

© Derk Schoonhoven