UNIEK FIETSPAD IN EARNEWâLD GEOPEND
vrijdag 23 april 2004 Earnewâld
 

Vrijdag is een uniek fietspad door de natuur van
Earnewâld naar Suwâld geopend door wethouder
Nijboer van de gemeente Tysjerksteradiel en
mevrouw Brandenburg, voorzitter van
Overlegorgaan De Alde Feanen.

Het fietspad dat zo'n 300.000 euro kostte, is een
schelpenpad met een lengte van 4 kilometer. Het
nieuwe pad is een schakel in de recreatieve
fietsverbinding van Earnewâld en de Alde Feanen,
via het pontje bij Suwâld naar Leeuwarden. De
belangrijkste doelgroep voor het pad zijn mensen
en toeristen afkomstig uit Leeuwarden.