CONTROVERSE OVER WOKSTEEG
maandag 29 juni 2020 Drachten
 

De gemeente Smallingerland had plannen voor een aantal stegen in Drachten. Daaraan is door verschillende omstandigheden tot op heden geen uitvoering aan gegeven.

De Flitsgroep heeft daarom besloten om de Woksteeg te adopteren. Eerder werd de steeg al voorzien van een frisse kleur met regenbooglicht. Daaraan wordt nu een vervolg gegeven met het maken van vakken als canvas voor kunstenaars. Het op deze manier opknappen van de steeg kostte € 93,15. De kunstenaars van de Flitsgroep zijn benieuwd of ze bij de gemeente een dergelijk bedrag kunnen vinden in de begroting. Voorwaarde voor de Flitsgroep is, dat het Sociaal Domein buiten schot blijft.

Een anoniem lid zegt: "We willen niet dat de bevolking hieronder lijdt. Desnoods gaan we dit met crowdfunding oplossen. Ondernemers rond de Woksteeg zullen mogelijk profiteren van meer toeristenverkeer en daardoor meer inkomsten genereren. De Flitsgroep denkt er sterk over na om hiervoor een bijdrage te vragen. Door de lange looptijd van het project liggen hier volop kansen. Een bijdrage voor cultuur zou in ieders genen moeten zitten. Er is voldoende tijd om de bevolking en de lokale ondernemers hiervan te overtuigen."

Diverse kunstenaars uit Smallingerland werken mee aan het project. In de zomer van 2022 zal definitief worden besloten of het project doorgang kan vinden. Komende tijd zal een proef plaatsvinden, waarbij de vakverdeling voor artiesten wordt beoordeeld. Zij voorzien dan de delen van kunst.

 

Foto: Harry van der Linde