TE KOOP: AUTOWRAK-TERREIN DRACHTEN
woensdag 24 maart 2004 Drachten
 

Het laatste deel van het autowrakkenterrein bij
Drachten zal worden verkocht door de provincie
Fryslân. Het terrein werd in de jaren negentig
ingericht om autowrakken op te slaan die bij
ontruimingen werden verwijderd.

Nu de provincie het terrein van ruim 1900 m2
nauwelijks meer gebruikt, heeft het college
besloten om het terrein te verkopen. Nadat in
1992 en 2002 al grote delen van dit terrein zijn
verkocht wordt daarmee ook het laatste deel van
de hand gedaan.

Mocht er in de toekomst ruimte nodig zijn voor
opslag van autowrakken of andere volumineuze
goederen, dan wordt deze ingehuurd bij
Afvalsturing Friesland. Voor tot verkoop wordt
overgegaan wordt de rioolverbinding naar de
naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie
verwijderd en wordt indien nodig een
bodemonderzoek uitgevoerd.