€KRITIEK GEMEENTE OP VEILIGHEIDSREGIO ONTERECHT€
woensdag 22 januari 2020 Drachten
 

Veiligheidsregio Fryslân, waaronder brandweer en GGD Fryslân opereren, is ,,de goedkoopste van alle zusterorganisaties in Nederland. We laten keer op keer zien dat we zuinig met ons geld omgaan en ik bestrijd dat we rupsje Nooitgenoeg zouden zijn’’. Directeur Wim Kleinhuis pareerde met verve de beschuldiging van CDA-raadslid Hans Doddema van Smallingerland. Dat gebeurde tijdens een beraadslaging over het voorstel voor het financiële beleid van 2021 tot 2024 van de Veiligheidsregio Fryslân.

De opmerking van Doddema vloeit voort uit de regelmatige aanvragen voor extra geld, die de organisatie doet. ,,Ik mis het gevoel van realiteit, Provincies en gemeenten krimpen, terwijl u als organisatie tegen de klippen opgroeit’’, aldus het CDA-raadslid, dat de begroting voor de komende jaren alleen maar ziet groeien.

,,Veiligheidsregio Fryslân begroot krap en werkt binnen de afspraken’’, aldus directeur Kleinhuis. Als gemeenten vervolgens om extra investeringen vragen, zoals die voor een brandweergarage, dan is de vraag naar extra geld logisch, zo stelt hij. ,,De uitgaven vallen binnen de afspraken. We doen ons best om zeer efficiënt te werken. Met ons personeelsbestand bijvoorbeeld zitten we aan de krappe kant. We kunnen ons geen luxe zaken permitteren, maar we hebben de zaken wel op orde.’’

Smallingerland draagt zo’n 8,25 procent aan de totale begroting van Veiligheidsregio Fryslân bij.