BREUK PVDA MET COALITIE SMALLINGERLAND
dinsdag 14 januari 2020 Drachten
 

De PvdA in Smallingerland stapt uit de coalitie. De breuk van de PvdA-raadsfractie met de coalitiepartijen in Smallingerland heeft ook geleid tot het aftreden van PvdA-wethouder Cor Trompetter. Aanleiding is het optreden van ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries, die samen met CDA en Smallingerlands Belang juridisch advies over het verstrekken van geld aan theater De Lawei wil inwinnen. Die stap ziet de PvdA als een motie van wantrouwen, omdat in een discussie daarover vorige week dinsdag was afgesproken dat het college zich daarover zou buigen.

Volgens de PvdA-raadsfractie stelt de ELP zich allesbehalve constructief op. Tijdens een discussie vorige week dinsdag spraken de raadsleden af dat het college zich over de materie zou buigen. Burgemeester en wethouders zouden twee weken later met antwoorden komen. Insteek van het onderzoek was het beschikbaar stellen van een bedrag van 803.000 euro aan theater De Lawei. Het college wilde het geld als subsidie verstrekken, maar de gemeenteraadsleden wilden liever een renteloze lening geven. Op dat moment was onduidelijk of dat laatste juridisch mogelijk was.

De stap van de ELP, SB en CDA om maandag zelf al om extern juridisch advies te vragen, schoot bij de PvdA in het verkeerde keelgat. Het was voor de raadsfractie de druppel die de emmer deed overlopen, omdat de ELP wel vaker een afwijkende koers vaart. De ELP ziet de stap als logisch. De raadsfractie wil zelf ook goed geïnformeerd zijn, zo luidt de redenatie.

Alle betrokken partijen praten dinsdagavond over ontstane situatie.

 

Alle betrokken partijen praten dinsdagavond over ontstane situatie