SMALLINGERLAND WIL GEEN BEPERKING KLEINE WINDMOLEN
woensdag 11 december 2019 Drachten
 

De gemeente Smallingerland dringt aan op een verruiming van het provinciale windmolenbeleid. Met algemene stemmen is een motie daartoe van Groen Links, D66 en CDA dinsdagavond aangenomen. De provincie staat alleen kleine molens toe als een boerenbedrijf nog geen zonnepanelen heeft. Smallingerland wil dat gemeenten dat zelf regelen.

De drie indieners van de motie vinden dat de bouw van kleine windmolens belangrijk is voor het draagvlak voor de overgang naar het gebruik van alternatieve energievormen. De gemeenten worden met de voorgestelde provinciale regels in het maken van lokale plannen beperkt. "Wij zijn prima in staat om zelf te bepalen hoe we kleine windmolens in het landschap kunnen inpassen", aldus de strekking van de gezamenlijke motie.