STOOK-ALERT AFGEGEVEN VOOR FRIESLAND
zaterdag 30 november 2019 Leeuwarden
 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zaterdag een zogenoemd 'stook-alert' afgegeven. Het instituut raadt mensen in zes provincies af hout te stoken omdat anders mensen in de omgeving gezondheidsklachten kunnen krijgen. Naast Friesland geldt de waarschuwing voor de provincies Drenthe, Noord-Holland, Overijssel, Flevoland en Gelderland.

Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden in de genoemde provincies ongunstig waardoor de rook blijft hangen. De rook is ongezond, omdat bij de verbranding van hout schadelijke stoffen vrijkomen, zoals fijnstof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving.

Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot zondagochtend ongunstig. Daarna lijkt geleidelijk een noordwestelijke stroming op gang te komen, de windsnelheid neemt dan toe waardoor de rook meer verspreidt.

 

Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving