AFVALSTOFFENHEFFING GAAT 40% OMHOOG IN T-DIEL
donderdag 10 oktober 2019 Burgum
 

De afvalstoffenheffing in de gemeente Tytsjerksteradiel wordt flink verhoogd. Dat staat in de Programmabegroting voor 2020. Een eenpersoonshuishouden gaat volgend jaar 198 euro betalen in plaats van 139,80 euro. Een meerpersoonshuishouden gaat 283,20 euro betalen in plaats van 199,80 euro. De OZB gaat omhoog met 2%.

Ondanks bezuinigingen zal de gemeente in 2020 en 2021 miljoenen euro's verlies draaien. Het college van B&W schrijft dat pas in 2022 een evenwicht zal ontstaan in de uitgaven en inkomsten. In 2018 had de gemeente nog een reserve van 15 miljoen euro en de verwachting is dat daar eind 2022 nog een kleine 4 miljoen euro van over zal zijn. Vanaf dat jaar verwacht het college geen verliezen meer. De algemene reserve kan dan ook weer wat aangevuld worden.

De zorgtaken zijn vooral de oorzaak dat de gemeente flinke verliezen zal draaien. Alle gemeenten hebben hiermee te maken omdat het Rijk minder geld beschikbaar stelt. Ook de Werkmaatschappij met Achtkarspelen zorgde in 2019 voor 'verrassingen'. De Werkmaatschappij zou voor efficiency moeten zorgen maar omdat er geen goede controle is, kost het alleen maar meer. In februari kreeg de gemeenteraad te horen dat er 1.8 miljoen euro te veel was uitgegeven. Of de gemeenten in 2019 en 2020 wel weer 'in control' zullen zijn, zal later blijken.

Het college stelt ook bezuinigingen voor waaronder op de bibliotheken. Verder zal worden onderzocht of de jachthaven in Earnewâld kan worden verkocht. Verder wil het college onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en het vervangen van bedrijfswagens uitstellen.

Besluitvorming gemeenteraad
Op donderdag 31 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting. De raad maakt dan de definitieve keuzes.

 

© WâldNet