AANPAK SKIEDING (N358) STAP DICHTERBIJ
woensdag 18 september 2019 Drachtstercompagnie
 

De provincie Fryslân gaat de Skieding, de N358 tussen snelweg A7 en Surhuisterveen, aanpakken. De gemeente Smallingerland zal naar alle waarschijnlijk over veertien dagen instemmen met het pakket van maatregelen, dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid en doorstroming op de drukke weg.

In de basis gaat het om het opheffen van kruispunten en het samenvoegen tot ovondes, het verbreden van bochten, het opruimen van enkele uitritten en het aanleggen van voor- en achterpaden. Bovendien wordt de weg van 6,2 naar 6,8 meter verbreed en komt er stil asfalt. Aan de maximum snelheid wordt niet getornd. Voor de gemeente Smallingerland zijn de gevolgen beperkt. Wel is er een brief verstuurd waarin aan de provincie wordt gevraagd om rekening te houden met de landschappelijke inpassing.

De Skieding wordt gezien als een knelpunt op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming. De herinrichting moet de weg, die precies op de grens van Friesland en Groningen ligt, verbeteren.