NIEUWBOUW IT BYNT IN SUMAR BEREIKT HOOGSTE PUNT
vrijdag 12 juli 2019 Sumar
 

De nieuwbouw van Dorpsskoalle It Bynt in Sumar bereikt deze week het hoogste punt en dat laat de school niet ongemerkt voorbijgaan. Vrijdag, tijdens de feestelijke, laatste dag van dit schooljaar, hijsen de leerlingen de vlag in de top.

Dat de school verouderd was en aan renovatie toe was, komt niet uit de lucht vallen. In 2015 toen de Openbare en de Christelijke scholen in het dorp gingen fuseren, zijn de eerste plannen voor nieuwbouw al gemaakt. In 2018 werden de plannen concreter en begin dit jaar is gestart met de nieuwbouw.

“Het oude gebouw was 40 jaar oud en het wordt nu toekomstbestendig gemaakt”, vertelt Baukje Bijma, directeur van de school. ”Het gebouw past straks bij het nieuwe onderwijsconcept waar wij mee werken. Dat betekent werken in units en ruimte om groepsdoorbrekend te werken.”
De verwachting is dat medewerkers en leerlingen in het najaar de school in gebruik kunnen nemen.

 

Foto: Geert Huisman