SMALLINGERLAND STAAT SCHUILSTALLEN TOE
woensdag 15 mei 2019 Drachten
 

De gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel om schuilstallen toe te staan. Veehouders krijgen met de regeling de mogelijkheid om één solitair hok in het buitengebied te realiseren zodat dieren op die plek uit de zon kunnen staan.

In het debat gaf CDA-fractievoorzitter Karin van der Velde niet te veel beperkingen voor het realiseren van schuilstallen op te willen leggen. Voor verrommeling van het landschap is zij niet bang. "Zou het een chaos worden, wat ik ten zeerste betwijfel, dan kunnen we dat altijd nog bekijken."

De Eerste Lokale Partij (ELP) gaf aan geen voorkeur te hebben voor permanente bouwsels. "Daar zijn we huiverig voor. Waarom niet mobiele schuilstallen? Dan ben je als veehouder ook meer flexibel", denkt raadslid Chiel Bolt. Tot een motie of amendement kwam het niet.

Fractievoorzitter Durk Oosterhof van de FNP plaatste, mede door zijn ervaring als veehouder, wel kanttekeningen. Hij gaf aan dat hij twijfelt of de motivatie rond een beter dierenwelzijn ten opzichte van een gewone stal wel kloppen. "Mar we kinne libje mei dizze ekstra mooglikheden", aldus Oosterhof. Voor een nog verdere uitbreiding van het beleid, zoals eerder ook insprekers aangaven, voelt hij weinig. Zo is het met het nieuwe beleid niet mogelijkheid om ook bij kleinere oppervlakten een schuilstal te plaatsen. "Want o, o, o, it bistenwolwêzen. Mar miskien moatte jo jo dan ôffreegje of it perseel, fanút it eachpunt fan bistenwolwêzen, net te lyts is."