HARDE WIND ZORGT LOKAAL VOOR HOGE WATERSTANDEN
donderdag 14 maart 2019 Leeuwarden
 

Door de vele regen van de afgelopen dagen staat het water in de Friese boezem (alle meren en vaarten) gemiddeld nog steeds 10 centimeter boven het streefpeil (52 centimeter beneden NAP). Lokaal kunnen er hogere waterstanden zijn, omdat de harde wind het water opstuwt.

Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, voert Wetterskip Fryslân het water af met de inzet van gemalen. Naast het Hooglandgemaal in Stavoren en de kleinere zeegemalen (waaronder die van Marrum, hebben ze het Woudagemaal in Lemmer aangezet. Dit historische stoomgemaal blijft met de huidige weersverwachtingen tot en met zondag draaien.

Melding overlast
Voor zover bekend leiden de hogere waterstanden nergens tot wateroverlast. Wel kan plaatselijk de waterstand hoger oplopen omdat bijvoorbeeld een duiker (buis die poldersloten met elkaar verbindt) verstopt raakt. Ziet u uitzonderlijk hoge waterstanden? Meld dit dan tijdens kantooruren bij het Wetterskip via het algemene nummer 058-292 22 22. Buiten kantooruren belt u in dringende gevallen het milieu-alarmnummer: 058-212 24 22.

Ook de komende dagen valt er nog de nodige regen. Daarna volgt naar verwachting droger weer en zwakt de wind af.

 

© WâldNet | Voor zover bekend leiden de hogere waterstanden nergens tot wateroverlast