WATERPEIL IN FRIESLAND 10 CENTIMETER TE HOOG
woensdag 13 maart 2019 Leeuwarden
 

Het water in de Friese boezem (meren en vaarten) staat gemiddeld 10 centimeter boven het streefpeil. Dit is mede de aanleiding dat Wetterskip Fryslân donderdag voor het eerst het visvriendelijke gemaal De Heining in de zeedijk bij Marrum aanzet. Het gemaal draait overdag van 8.00 tot 17.00 uur. De verwachting is dat het gemaal alleen donderdag aan staat.

Gemaal is nog niet helemaal af
Het gemaal wordt tijdelijk gebruikt omdat de vijzels die draaien om het water weg te pompen onder een beschermkap horen te zitten. Deze beschermkap moet nog geplaatst worden. Zonder de kap is het niet veilig genoeg. Daarom is er gedurende de hele dag toezicht tijdens het draaien van het gemaal.

Werking gemaal De Heining
Het gemaal De Heining heeft twee vijzels en is gebouwd in de zeedijk. Eén vijzel wordt gebruikt voor de polder en de andere vijzel voor de Friese boezem. Door een slimme verbinding worden beide vijzels donderdag gebruikt om regenwater uit de Friese boezem te pompen. Na april kan het gemaal automatisch werken als de waterstand in de polder te hoog wordt. Ook draait De Heining als het Hooglandgemaal in Stavoren op volle capaciteit moet worden ingezet.

 

© WâldNet