D66 WIL DAT DRACHTEN SNELLE TREINVERBINDING KRIJGT
zaterdag 09 februari 2019 Drachten
 

Er moet een treinverbinding in Drachten komen. D66 vroeg zaterdag om aandacht voor de 'Lelylijn'. D66 Fryslân lijsttrekker Romke de Jong, D66 Tweede Kamerlid Rutger Schonis en D66 Smallingerland raadslid Roy Postma kwamen samen in De Folgeren om symbolisch de schep in de grond te doen. Op 20 maart zijn er provinciale statenverkiezingen en de actie is onderdeel van hun campagne.

D66 Fryslân wil vaart maken met de realisatie van de 'Lelylijn'. Dit moet de spoorlijn worden van Groningen via Drachten en Emmeloord naar Lelystad. Op deze wijze ontstaat een aansluiting met bijvoorbeeld Amsterdam.

Volgens D66 Fryslân lijsttrekker Romke de Jong lost de nieuwe lijn meerdere problemen op. "Mei dizze ferbining kreëarst tiidwinst om yn de rânestêd te kommen. Sa kinst sneller fan en nei it wurk. Dêrneist soarchet it derfoar dat minsken minder gau yn en om de grutte stêd wenje moatte. Sa hellest druk fan de wenningmerk yn de rânestêd en kinne minsken betelber wenje yn it Noarden. Dat hat ek in geunstig effekt op de krimp en leefberens yn de doarpen. As lêtste soarchet de Lelylijn ek noch dat bedriuwen harren makliker festigje kinne yn it Noarden."

De kosten voor het nieuwe traject moeten grotendeels vanuit het Rijk komen, meent de Jong, aangezien met deze lijn problemen aangepakt worden die van nationaal belang zijn.

D66 Tweede Kamerlid Rutger Schonis en woordvoerder openbaar vervoer: “Snelle treinverbindingen zijn essentieel voor de bereikbaarheid van Nederlandse regio’s buiten de Randstad. D66 streeft ernaar dat mensen in Nederland snel, comfortabel en veilig kunnen reizen met het openbaar vervoer, en ik denk dan ook dat de Lelylijn hier goed aan kan bijdragen.“

Er wordt al decennia gesproken over een spoorlijn in Drachten. D66 is niet de enige partij die graag de trein ziet komen. De ChristenUnie maakte zich in de aanloop van de verkiezingen in 2011 ook al hard voor een spoorlijn in Drachten.

 

Foto: Bea Bijlsma | Op de Folgeren / Nijtap kwam D66 Fryslân bij elkaar om op symbolische wijze de oude spoorweg nieuw leven in te blazen