LINTJESREGEN IN TYTSJERKSTERADIEL
woensdag 26 april 2017 Burgum
 

Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft woensdag aan drie inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in een volle zaal in De Pleats in Burgum.

De heer Simon Hendrik Meinema uit Suwâld (geboren 21 juli 1967 in Hurdegaryp), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Simon Meinema is sinds 1995 initiatiefnemer en vrijwilliger en sinds 2000 bestuurslid van Stichting Kunstkring Hardegarijp. Hij startte met het organiseren van huiskamerconcerten op verschillende locaties, om klassieke muziek onder de aandacht te brengen. Door de groei in omvang en de kwaliteit van de concerten is zijn initiatief sinds 2000 ondergebracht in een stichting.

De heer Meinema verzorgt de contacten met musici, conservatoria, impresariaten internationale podia en concertorganisatoren. De Stichting Kunstkring Hardegarijp is inmiddels de vaste partner van het internationale Liszt concours. Daardoor komen grote namen optreden. Ook jong talent krijgt kansen.

Mevrouw Jansje Jetske de Vries-van der Werff uit Tytsjerk (geboren 13 mei 1945 in Ijlst), Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Jansje De Vries was 1990 tot 2015 redactielid van de dorpskrant van Tytsjerk, waarvan de laatste jaren als hoofdredactrice. Zij interviewde 25 jaar lang dorpsgenoten, voerde kennismakingsgesprekken met de plaatselijke middenstand en liet dorpsgenoten kennismaken met het verleden door verhalen van oude Tytsjerkers. Samen met de redactie was zij verantwoordelijk voor de uitgave van in totaal 125 Dorpskranten.

Twee keer per week draagt mevrouw De Vries voor uit haar zelfgeschreven en gepubliceerde Friestalige boeken en waargebeurde verhalen uit Fryslân. Zij komt in de hele provincie. Mevrouw De Vries bezoekt ook de verzorgingshuizen en praat na afloop van haar lezingen met toehoorders om nieuwe verhalen op te doen. Met haar voorstelling levert zijn een belangrijke bijdrage om de Friese geschiedenis en cultuur in stand te houden.
Daarnaast is mevrouw De Vries in haar dorp de langstlopende collectante voor de Nierstichting. Dit jaar collecteert zij voor de 45e keer.

Mevrouw Geesje Botje Duursma-Dijkstra (roepnaam Geesje) uit Burgum (geboren 22 september 1972 in Smallingerland), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Geesje Duursma is van grote waarde voor de organisaties waar zij vrijwilligerswerk doet. Zij is zeer actief en betrokken met een brede visie op cultuur (oa. De Friese taal), onderwijs, zorg, toerisme en economie. Mevrouw Duursma zet zich bovengemiddeld in voor de maatschappij, naast haar drukke bestaan als horecaondernemer en moeder.

Activiteiten:
2011-heden bestuurslid Afûk (schrijver en secretaris)
2012-heden Gastspreker, docent en studentenbegeleider aan Stenden Hotel Management School
1997-heden Gastspreker, projectmedewerker, ondernemer, begeleider en initiator bij Koninklijke Horeca Nederland
2015-heden Penningmeester, initiator en vraagbaak bij Stichting Autisme Campus Friesland
2010-heden Bestuurslid van Stichting Autisme Café Tytsjerksteradiel
2002-heden Voorzitter Korenmolen De Hoop
2012-2016 Projectmedewerker en aanjager in de projectgroep Burgum Heeft Meer
2004-2016 Voorzitter van de Stichting Trouwen in Burgum
2012-heden Bestuurslid Markant Friesland
2013-heden Voorzitter stichting Oranje Ferbynt
2008-heden Projectmedewerker, aanjager en ondernemer Stichting Burgummer Activiteiten Kommissie

 

v.l.n.r.: Burgemeester Jeroen Gebben, Simon Hendrik Meinema, Geesje Botje Duursma-Dijkstra en Jansje Jetske de Vries-van der Werff