EIGENAAR FEU NAAR RECHTER OM 'BIBOB-ZAAK'
dinsdag 10 januari 2017 Groningen
 

Jan Just van Bodegom, eigenaar van de discotheken Feu en Champino in Drachten, vindt dat hij het slachtoffer is geworden van een 'doorgeschoten BIBOB-zaak'. Volgens hem zijn hierdoor de danspaleizen aan De Kaden drie maanden onnodig dicht geweest.

Schoon schip
Burgemeester Tjeerd van Bekkum van de gemeente Smallingerland houdt zich volgens Van Bodegom teveel vast aan een hardnekkig negatief advies op basis van de wet BIBOB (wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur). Zij toetsen de integriteit van de vergunningaanvrager. De gemeente weigerde de vergunningen af te geven aan de nieuwe uitbater, omdat de vorige eigenaars als leidinggevenden op papier stonden. En die hadden eerder door de Belastingdienst een boete opgelegd gekregen voor gesjoemel met belastingopgaven. De gemeente vreesde dat de nieuwe exploitatievergunning zou worden gebruikt voor nieuwe strafbare feiten. Onnodig, vindt advocaat Robert van der Velde die Van Bodegom bijstaat. De zaak is volledig afgehandeld, meent Van der Velde. De broers Boxum hebben schoon schip gemaakt 'en dit betekent niet dat zij boeven zijn en boeven blijven'.

Test
Van Bodegom diende begin vorig jaar een nieuwe aanvraag voor vergunningen in, maar deze keer zonder de broers Boxum op papier. De vergunning werd alsnog verleend, maar onder bepaalde voorwaarden. Eén daarvan is dat er geen samenwerkingsverband tussen de nieuwe en oude eigenaars bestaat. De burgemeester verbiedt de broers Boxum werkzaam te zijn in een onderneming Van Bodegom. Dit laatste wilde Van Bodegom wel even testen. Hij vroeg voor zijn onderneming Ribhouse Bronco in Groningen een drank- en horecavergunning aan en zette de broers Boxum op de loonlijst als leidinggevenden. De burgemeester van Groningen zag hierin geen bezwaar en gaf de vergunningen af. "Dit kan worden gezien als een vorm van samenwerking of een vorm van een zakelijke/financiële band tussen hen. En dus een herleving van het samenwerkingsverband", redeneert de gemeente Smallingerland. De gemeente dreigt met een intrekking.

Schade
Van der Velde vindt het 'van de zotte' dat deze Friese gemeente wil voorkomen dat 'waar dan ook in Nederland' de broers Boxum op de loonlijst van Van Bodegom komen te staan. "Dit gaat veel te ver". Hij vraagt de rechtbank beide besluiten, ook het weigeringsbesluit, te vernietigen. De sluiting heeft Van Bodegom veel geld gekost. Met een dergelijke uitspraak wordt het voor hem mogelijk de schade te verhalen op de gemeente.

De rechtbank doet binnen zes weken uitspraak.

 

De gemeente dreigt met een intrekking van de vergunning van Feu en Champino