INSPECTIE: BELEID SMALLINGERLAND VOLDOENDE
woensdag 21 januari 2015 Drachten
 

De gemeente Smallingerland heeft - met uitzondering van een actuele risico-inventarisatie - voldoende beleid geformuleerd over psychosociale arbeidsbelasting. Wel moet er aandacht komen voor verbeteringen in de uitvoering en borging van het beleid. Dat concludeert de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan het college na een onderzoek naar het beleid, de uitvoering en de maatregelen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting binnen de gemeentelijke organisatie van Smallingerland.

Het onderzoek heeft zich gericht op de punten 'ongewenste omgangsvormen' en 'agressie en geweld'. 'De Inspectie heeft een aantal herkenbare zaken geconstateerd, aldus burgemeester Tjeerd van Bekkum. 'Er is hier veel vrijheid, en daardoor kan er ook verschil in interpretatie ontstaan. De Inspectie legt daar de vinger op en geeft daar prioriteit aan. Voor de zomer moet dit in orde zijn.'

In het ontwikkeltraject van de organisatie is dit spanningsveld vrijheid – controle ook onderkend. 'De bevindingen van de Inspectie passen zodoende in de bredere gedachte van ons organisatieontwikkelingstraject.' Het onderzoek van de Inspectie bestond uit gesprekken met diverse personen uit de organisatie. Ook heeft de Inspectie kennis genomen van relevante documenten over het gemeentelijke beleid op het terrein van psychosociale arbeidsbelasting en het document waarin de organisatie haar stappenplan voor de organisatieontwikkeling heeft vastgelegd.