ONTWIKKELING DOKKUM-WEST NET GEEN HAMERPUNT
donderdag 15 januari 2015 Dokkum
 

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond werd het bestemmingsplan voor de ontwikkelingen aan de westzijde van Dokkum bijna aangemerkt als hamerpunt. Door de bedenkingen van de FNP en vragen van Dongeradeel Sociaal werd het plan op het laatste moment gebombardeerd tot bespreekpunt. Wethouder Albert van der Ploeg wil vooral doorontwikkelen: "We moatte no net benaud wêze".

Ook zonder een Westelijke Rondweg gaan de ontwikkelingen aan de Westkant van Dokkum verder. Er wordt voorzichtig weer gebouwd in de Trije Terpen. De gemeente Dongeradeel heeft daarnaast besloten om alle afzonderlijke plannen in één bestemmingsplan mogelijk te maken. In het bestemmingsplan 'Dokkum-West' staat geen Westelijke Rondweg, maar wel een nieuwe woningbouwlocatie en de nieuwe Wâldfeart.

De FNP was donderdagavond bij monde van Lolke Folkertsma bang voor de aantasting van natuurontwikkeling en was niet enthousiast over de ontwikkelingen. Volgens Folkertsma is er weinig animo voor nieuwe woningbouw aan de Westzijde. Ook Dongeradeel Sociaal had nog de nodige vragen over het stuk en dus werd er nog niet over besloten. In de eerstvolgende raadsvergadering komt het stuk opnieuw aan bod.