OZB IN KOLLUMERLAND MET 18% OMHOOG
vrijdag 10 oktober 2014 Kollum
 

De OZB wordt in de gemeente Kollumerland voor woningeigenaren verhoogd met 18%. Mensen die bijvoorbeeld anders 188 euro betaalden, moeten nu 225 euro gaan betalen. Er moet in Kollumerland flink bezuinigd worden omdat de gemeente 1.4 miljoen euro minder aan inkomsten heeft.

Met diverse bezuinigingsmaatregelen is het college van B&W er wel in geslaagd om een sluitende begroting voor 2015 te presenteren. Naast de verhoging van de OZB past de gemeente ook andere maatregelen toe om minder geld uit te geven. Zo worden er geen nieuwe medewerkers meer aangenomen waarmee 65.000 euro wordt bezuinigd.

Op het gebied van WMO wil de gemeente 425.000 euro gaan besparen en 241.000 euro wordt bezuinigd door een lagere bijdrage aan het werkvoorzieningsschap NEF. Door geen inflatiecorrectie op de budgetten en reserves toe te passen, kan nog eens 197.000 euro bespaard worden.