VANUIT DE LUCHT: WERK AAN TUNNEL IN DONIAWEG
donderdag 11 september 2014 Damwâld
 

De werkzaamheden aan de onderdoorgang in de Doniaweg in Damwâld zijn in volle gang. Heijmans ondervond deze zomer problemen door een wel welke zich op 12 meter diepte bevindt. Door het water zakten delen van het talud in. De aannemer heeft daarop besloten om in de bouwvak damwanden te plaatsen met bemaling om water weg te pompen. Momenteel liggen de werkzaamheden licht achter op schema maar lijkt alles voorspoedig te gaan.

Er was vrijdag nog wel sprake van een kleine afschuiving van grond van boven naar beneden onder aangebrachte folie maar dat leverde volgens Heijmans geen problemen op. Na het maken van het talud wordt folie gelegd zodat er geen grondwater in de tunnelbak kan stromen. Na het aanbrengen van de folie wordt alles aangevuld met zand tot op de juiste hoogten. Daarna volgt puin en asfalt voor de onderdoorgang.

Naar verwachting kan in november en uiterlijk december gestart worden met het kunstwerk.

 

© WâldNet