HET VENIJN ZIT IN DE STAART OP DE VEENHOOP
maandag 21 juli 2014 De Veenhoop
 

De Veenhoop - Eigenlijk was het maandagmiddag op De Veenhoop een wedstrijd die weinig 'om 'e hakken' had.

Dat had uiteraard alles te maken met de windrichting, op De Veenhoop is die allesbepalend, en omdat die noord-noord-oost was, was duideijk dat een echt kruisrak er deze wat 'suterige' maandagmiddag niet in zat. En dat betekende hier op de Drachtster Ee een middagje admiraalzeien, de hele vloot van veertien in kiellinie, dus keurig achter elkaar aan. Met af en toe een kleine verschuiving in het middenveld en achterin, maar dat was het dan ook. Als wedstrijd stelde het dus eigenlijk niet veel voor, maar daar was weinig aan te doen. Nu was het een rondje vanaf hotel Iesicht langs Bregeham naar Stobbehoek. En dan terug naar Iesicht, beide kanten bezeild dus. De enige fantasie zat in de keuze hoog of laag, dus hoog naar de noordelijke oever dan wel laag langs de zuidelijke.

Een echte keuze, omdat de vaargeul precies in het midden lag, een vaargeul die minstens vier meter diep is en waar de schepen dus vaart kunnen maken. Dat onderscheid is cruciaal, zeker bij een lopende wind als die op maandagmiddag. Maar een echte wedstrijd werd het eigenlijk, op de laatste paar minuten na. De hele wedstrijd lag het trio Grou, Langweer en toch ook Earnewald, dat zich verrassend naar voren had kunnen varen. Die finish was gesitueerd in het Grytmansrek waarbij de startplekken in omgekeerde volgorde tevens de finishplekken waren. Grou ging als eerste om de kaap van het Grytmansrek, gevolgd door Langweer, Woudsend en Earnewald. En toen was het dus de vraag of met name de voorsprong van Grou met startnummer 1 en Langweer met startnummer 2 groot genoeg zou zijn. Zeker in de wetenschap dat dat laatste rak voor de wind was en die situatie kan als de strijdende schepen dicht achter elkaar liggen nog voor spannende taferelen zorgen.

Dat gebeurde dus ook en eigenlijk kon niemand precies voorspellen hoe dit zou aflopen. Het was uiteindelijk Grou dat als eerste werd afgeschoten, gevolgd door Langweer en in laatste instantie Earnewald als derde. Dinsdag wordt er gevaren op de Langesleat, de Sanemar, de Folkertsleat en, afhankelijk van de windrichting, het Sigersdjip. Opnieuw op nauw water dus en dat betekent, zeker als het een beetje gaat waaien, meestal veel strijd en spektakel.

 

Foto: Geert Huisman