AMBTENAREN VIER GEMEENTEN SAMEN
woensdag 25 juni 2014 Dokkum
 

Vanaf 1 januari 2015 zullen de ambtenaren van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. worden samengevoegd in een ambtelijke organisatie. Dat hebben de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenten woensdag in een besloten bijeenkomst in De IJsherberg in Dokkum besloten. In 2016 zal de ambtelijke fusie worden geëvalueerd. Dan zal ook worden gekeken of een volledige fusie in 2018 mogelijk is.

Het gesprek was een voortzetting van het eerste gesprek dat op 4 juni plaatsvond met alle raadsleden van deze vier gemeenten. In de bijeenkomst van de fractievoorzitters is uitgesproken dat de vier gemeenten samen zullen gaan optrekken om de bestuurlijke opgave van de toekomst het hoofd te bieden. De genoemde afspraken zullen worden opgenomen in een intentieovereenkomst die in september aan alle gemeenteraden ter vaststelling wordt voorgelegd.