WETHOUDERS DONGERADEEL GAAN DOOR
donderdag 15 mei 2014 Dokkum
 

Donderdagavond werden tijdens een extra raadsvergadering de drie huidige wethouders van de gemeente Dongeradeel benoemd voor weer een periode van vier jaar. Albert van der Ploeg (CDA), Pytsje de Graaf (FNP) en Sicco Boorsma (ChristenUnie) werden door een meerderheid van de gemeenteraad benoemd voor een tweede periode.

Tijdens de raadsvergadering werd door partijen CDA, FNP en ChristenUnie ook de handtekening onder het coalitieakkoord gezet. De oppositie was kritisch en noemde het akkoord 'broddelwerk'. Dat viel overigens nog mee. Via de media hadden de partijen het vertrouwen in de nieuwe coalitie opgezegd. Tijdens de raadsvergadering was er sprake van enige toenadering vanaf de beide kampen. Het werthouderstrio werd niet unaniem benoemd. Van de 19 raadsleden stemden er 13 voor, 3 tegen en 3 leden vulden blanco in.

 

Foto: WaldNet