DOORGAANDE WEG TWIJZEL GAAT MAAND LANG DICHT
donderdag 15 mei 2014 Twijzel
 

De doorgaande weg van Twijzel zal tussen 21 juli en 29 augustus volledig gestremd worden voor het doorgaande verkeer. Het gaat om de hoofdrijbaan tussen rotonde Kootstermolen en de rotonde Buitenpost. Tijdens deze periode moet het doorgaande verkeer omrijden via Kollumerzwaag en Drogeham. Om sluipverkeer tegen te gaan wordt bij de fietsoversteek van het Beukerpaedtsje een knip gemaakt voor doorgaand autoverkeer. Er komen obstakels zodat alleen fietsers en voetgangers kunnen passeren.

In Dorpshuis De Bining in Twijzel werden inwoners van Twijzel woensdagavond ingelicht over de werkzaamheden. Vanaf 1 september is de hoofdrijbaan weer open voor alle verkeer. Vanaf dat moment worden de parallelwegen en fietspaden aan de zuidzijde aangepakt.

De doorgaande weg van Twijzel wordt vernieuwd vanwege het toenemende verkeer. Dagelijks passeren er ruim 9000 voertuigen het dorp waarbij onveilige situaties en overlast ontstaat voor aanwonenden. Binnen de bebouwde kom pakt de provincie naast de N355 ook de parallelwegen, fietspaden en bermen aan.

Door het wegvak hier opnieuw in te richten en de snelheid omlaag te brengen, ontstaat er een veiligere situatie op de weg. Bovendien geeft de herinrichting de mogelijkheid om ook de leefbaarheid in Twijzel te verbeteren door bijvoorbeeld aangepaste verlichting en meer groen in de bebouwde kom.

 

Foto: Geert Huisman | Woensdagavond werden inwoners van Twijzel ingelicht over de werkzaamheden