VIJF LINTJES IN DONGERADEEL
vrijdag 26 april 2013 Dokkum
 

Op vrijdagochtend 26 april 2013 reikte burgemeester M.C.M. Waanders van de gemeente Dongeradeel een Koninklijke Onderscheiding uit aan vijf personen.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Dhr. Phillipus Jan (roepnaam Flip) Nota (18-10-1946) uit Ee

De heer Nota zette zich in de afgelopen jaren hoofdzakelijk in voor de kerk in Driezum en Wâlterswâld. Hiervoor vervulde hij een groot aantal functies waaronder het beheer van de website, het ophalen en brengen van oudere gemeenteleden en het verzorgen van de kerkelijke administratie.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Dhr. Thijs van der Werff (07-04-1938) uit Dokkum

De heer van der Werff is sinds 1986 vrijwilliger bij het verpleeghuis “Waadwente” te Dokkum. In deze hoedanigheid is decorandus al meer dan 26 jaar koster in het verpleeghuis en stopt daar in 2013 mee (vanwege zijn leeftijd). Verder is hij sinds 1990 vrijwilliger bij de J.J. Boumanschool, een school voor voortgezet speciaal onderwijs te Dokkum. Decorandus was van 1981 tot medio 1990 als technisch assistent beroepshalve aan genoemde school verbonden. Toen zijn dienstverband vanwege andere overheidseisen werd beëindigd, is hij altijd voor deze school actief gebleven als vrijwilliger.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Dhr. Broor Sieberen Adema (25-11-1942) uit Dokkum

De heer Adema is architect en zette zich op diverse vlakken in voor de samenleving. Tussen 1990 en 2000 was hij initiatiefnemer en inspirator van en vrijwilliger bij de Stichting Stads- en Dorpslogementen. De stichting had tot doel om alle 11 Friese steden van een logement te voorzien.

Hij is onder andere sinds 1975 bestuurslid van de Oud Dockum, historisch en cultureel erfgoed. De stichting heeft als doel het vergroten van de kennis over de historische binnenstad van Dokkum en de directe omgeving. Daarnaast heeft betrokkene lezingen gegeven. Ook zette hij zich op diverse vlakken in voor de kerk.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Dhr. Willem Wittermans (04-04-1934) uit Dokkum

Wittermans was sinds 1965 vrijwilliger bij/bestuurslid van de Christelijke muziekvereniging Oranje (ca. 80 leden) te Dokkum. In de perioden 1965-1980 en 1990-2005 was hij penningmeester.

Voorts was hij voorzitter van de jubileumcommissie "Oranje 100 jaar" (1996), voorzitter van de Uniformcommissie in 1975 en 1985 en voorzitter van het muziekspektakel t.g.v. de Bonifatiusherdenking “Fjoer en Wetter” in 2004. Hij organiseerde diverse malen een geldwervingsaktie en hij was leider van de kinderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Dokkum. Ook zet hij zich in voor de zwem- en poloclub “De Granaet”.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Dhr. Reinder Tolsma (21-06-1950) uit Oosternijkerk

Tolsma is auteur van diverse boeken over de geschiedenis van de gemeente Oosternijkerk en diverse verenigingen en organisaties binnen die gemeente. Als zodanig was betrokkene auteur van “Hark ris wat kinne dy mannen spylje” (100-jarig jubileum van de Brassband UDI te Oosternijkerk); auteur van een boek over 125 jaar Christelijk Onderwijs in Oosternijkerk; auteur van het boek “Kan er iets goeds uit Nazareth zijn” (75 jaar UDI); mede-auteur van “Een geschiedenis van Oosternijkerk” en mede-auteur van “Als dat niet het doel is” ……. Het Samen op Weg-proces in Oosternijkerk.

Van 1981 tot 2004 was hij oprichter en eindredacteur van de Dorpskrant te Oosternijkerk. Als zodanig was decorandus verantwoordelijk voor de lay-out, de eindredactie en schrijver van diverse artikelen over het Oosternijkerk van weleer. Hij levert nu nog altijd historische artikelen aan.

Van 1986 tot 2011 was hij medeoprichter, eindredacteur van het verenigingsblad “De Sneuper” van de Historische Vereniging te Oosternijker. In de periode 1979-2012 organiseerde betrokkene drie dorpsreünies in Oosternijkerk.