CU IN NIEUW COLLEGE IN DONGERADEEL
maandag 29 maart 2010 Dokkum
 

De ChristenUnie komt waarschijnlijk in de nieuwe coalitie van de gemeente Dongeradeel. Het advies van informateurs H. ten Hoeve (lid Eerste Kamer der Staten-Generaal) en K. de Graaf (vertrekkend wethouder) stuurt aan op een college van het CDA, FNP en ChristenUnie. De PvdA zal niet meer in het college terugkomen. Maandagavond hebben de informateurs hun bevindingen gepresenteerd aan de onderhandelingsdelegaties van de zes in de raad aanwezige fracties.

Het voorgedragen college moest een breed gedragen coalitie worden van drie partijen met in elk geval CDA (7 zetels) en FNP (4 zetels). De informateurs hebben dat als uitgangspunt genomen en opvolgend beoordeeld welke derde partij het beste kan aansluiten bij CDA en FNP. In de rapportage met bevindingen is aangegeven op welke gronden de informateurs tot hun keuze voor de ChristenUnie zijn gekomen.