SCHIPPERS WORDT WETHOUDER FNP T-DIEL
vrijdag 26 maart 2010 Burgum
 

De 53-jarige Geerling Schippers uit Burgum wordt de nieuwe wethouder van de FNP in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bij de coalitiepartijen CDA en PvdA worden de lijsttrekkers Doeke Fokkema uit Garyp en Houkje Rijpstra uit Gytsjerk. De heer Schippers zat eerder in de gemeenteraad voor het CDA en is daarna overgestapt naar de FNP. Bij het afscheid als raadslid kondigde Schippers destijds het volgende aan: “Ik kom werom en as ik werom kom, kom ik as wethâlder werom”. Hij kreeg gelijk.

Zowel het CDA als de PvdA moesten door de verkiezingsnederlaag beide een wethouder inleveren. Ook werd tijdens de informatie-ronde, onder leiding van Gjalt Benedictus, besloten om één wethouderspost minder te bekleden in de komende vier jaar. Dit was voor het CDA en PvdA eveneens een doorn in het oog aangezien beide partijen tijdens de verkiezingsavond nog duidelijk hadden aangegeven dat ze voorstander waren van vier wethouders. Alle andere partijen waren het hiermee oneens.

Verdeling:

Wethouder D.A. Fokkema (CDA), 1e loco-burgemeester

 • Welzijn, onderwijs, sport
 • WMO en zorgbeleid
 • Wonen / Volkshuisvesting
 • Plattelandsbeleid / Leefbaarheid

Wethouder G.H. Schippers (FNP)

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Bouw en woningtoezicht
 • Recreatie en toerisme

Wethouder H. Rijpstra (PvdA)

 • Werk en Bijstand
 • Milieu
 • Natuurbeleid
 • Verkeer en vervoer

Burgemeester G.J. Polderman

 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Ontwikkeling dienstverlening