NA 47 JAAR WEER BELSLYDJEIEN
woensdag 17 februari 2010 Beetsterzwaag
 

Woensdagmiddag werd er na 47 jaar weer een belslydjei wedstrijd gehouden op de ijsbaan van ijsvereniging Beetsterzwaag. (de laatste keer was in 1963). Met een deelnemersveld van 26 spannen was het een van de grotere wedstrijden in de regio.

De weersomstandigheden waren perfect, een lekker zonnetje en weinig wind. Ruim 2500 mensen wisten de, uitermate mooi in de bossen gelegen, ijsbaan te vinden.

Winnaars in de B wedstrijd waren: 1e Prijs: Geeske Bouma uit Terkaple met de achtjarige Fries Elske 2e Prijs: Frits de Jong uit Tjerkgaast met de vijfjarige Fries Pieter Paul. 3e Prijs: Lolke Kampen uit het Heidenskip.

Winnaars A wedstrijd: 1e Prijs: Jan de Boer uit Swichum met de 15 jarige Viola. 2e Prijs: Klaas Postma uit Tjerkgaast met de 16 jarige Fries Christiaan. 3e Prijs: Jaap v/d Weg uit Leeuwarden met de 8 jarige Fries Evelien fan Blessum.

Als laatste was de prijs voor het schoonste geheel voor Sipke Riemersma uit Gytsjerk met de 4 jarige Fries Tine fan e Leidijk.

 

Foto: Tino Broekstra