STIJGING UITKERING KOST 3 MILJOEN EURO
woensdag 17 februari 2010 Burgum
 

De kredietcrisis heeft ook in Friesland huisgehouden. In 2009 is het aantal uitkeringsgerechtigden in de WâldNet-regio met bijna 11% gestegen. In de gemeente Tytsjerksteradiel kwam het grootste percentage 'in de uitkering' terecht: 19%. In de gemeente Dongeradeel bleef het stijgingspercentage beperkt tot slechts 3%. Met 333 extra mensen in de uitkering lopen de kosten hard op. Als de uitkering gemiddeld zo'n 750 euro netto zou zijn, kost de stijging de overheid jaarlijks precies drie miljoen euro.

Karin Hoogterp van Tytsjerksteradiel benadukt overigens dat in haar gemeente ondanks het hoge percentage het totaal aantal uitkeringen wel erg laag is. "Er zijn gemeenten die veel meer mensen in de uitkering hebben terwijl ze in vergelijking veel minder inwoners hebben" aldus Hoogterp.

En de gemeente Tytsjerksteradiel heeft ook goed nieuws. Zo is het aantal minimahuishoudens dat een beroep doet op aanvullende regelingen, toegenomen. Zo kunnen mensen tot 87 euro korting krijgen bij sport- of culturele activiteiten. Het aantal aanvragen voor deze regeling steeg de afgelopen 4 jaar met maar liefst 400%. De regeling wordt dus steeds beter 'gevonden', ook door mensen die niet een uitkering hebben maar wel onder de 'minima' horen.

De cijfers per gemeente op een rij:

1/1/2009 1/1/2010
19.0% Tytsjerksteradiel 269 320
17.5% Opsterland 355 417
11.1% Smallingerland 1092 1213
11.0% Kollumerland 167 185
8.7% Dantumadiel 312 339
8.6% Achtkarspelen 477 518
3.1% Dongeradeel 417 430
10.8% 3089 3422