GANZENOVERLAST DRASTISCH AANGEPAKT
dinsdag 16 februari 2010 Dokkum
 

De provincie Fryslân wil van tienduizend grauwe ganzen af. Ze richten namelijk veel schade aan aan akkers en weilanden. Met boeren, jagers en natuurorganisaties is de nieuwe aanpak overlegd. De provincie wil het aantal ganzen terug te brengen tot het niveau van 2006. Vooral de laatste jaren is de populatie snel gegroeid. Gedeputeerde Hans Konst: "Als we nu niet ingrijpen wordt de overlast en schade te groot en moeten we in de toekomst nog rigoureuzere stappen nemen." Konst wil met de betrokken organisaties een pakket aan maatregelen doorvoeren.

De schade aan het land is in korte tijd verviervoudigd. Er strijken in de zomer momenteel zo'n 17.000 ganzen neer en de provincie wil dit aantal nu terugdringen naar 7000, het niveau van 2006. De vogels richten dan nog een schade van zo'n 75.000 euro aan. "De situatie in Fryslân is de laatste jaren op enkele plaatsen onhoudbaar geworden. Cijfers van het Faunafonds bevestigen dat. We moeten nu iets doen," zegt gedeputeerde Hans Konst.

Een combinatie van maatregelen moet de populatie binnen een paar jaar terugbrengen. De ganzen worden gelokt en vervolgens afgeschoten. Rondom broedgebieden wordt gekeken naar het vervangen van de eiwitrijke graslanden zodat de ganzen minder voeding kunnen vinden. In moeilijk toegankelijke natuurgebieden kan de natuurlijke vijand van de broedende gans, de vos, een bijdrage leveren.