AANPAK ROEKENOVERLAST IN OENTSJERK
donderdag 21 januari 2010 Oentsjerk
 

De roekenoverlast in de Trynwâlden wordt aangepakt. Deze maand ontving de gemeente Tytsjerksteradiel een ontheffing van het ministerie van LNV. De explosief groeiende kolonie van ruim 240 paar roeken bij Heemstrastate mag de gemeente vanaf nu terugbrengen tot 25 paar.

De roekenkolonie rond Skewiel Trynwâlden en van Welderenstate veroorzaakt in de broedtijd ernstige problemen door hun gekrijs vanaf zonsopgang, overvloed aan uitwerpselen bij de ingangen (met name keuken en aula), stank en takken op de paden. Het Ministerie van LNV gaf tot nog toe echter alleen ontheffing voor verjaging wanneer er een alternatieve locatie was. Dat is in Oentsjerk niet het geval, volgens de deskundigen van LNV. Aangezien het ministerie de problematiek wel erkent, is er in dit geval voor gekozen om als experiment de roeken wel te verjagen en ze alleen te laten nestelen waar geen overlast te verwachten is. Is deze aanpak een succes, dan zal er ook op andere plaatsen in Fryslân op deze wijze gewerkt kunnen worden.

De gemeente heeft een plan gemaakt om de roeken op een verantwoorde manier te verjagen. Dit plan omvat onder meer het verwijderen van lege nesten en nieuwe nestaanzetten, het verjagen van roeken op plaatsen waar nestelen tot overlast leidt en het monitoren waar de roeken na verjaging proberen te nestelen. In de week van 25 januari start de brandweer met het verwijderen van de eerste nesten.