GEMEENTEN STOPPEN MET OMRIN
woensdag 11 november 2009 Damwâld
 

De gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel hebben besloten per 1 januari 2011 de leveringsrelatie met Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) op te zeggen. Beide gemeenten vinden de investeringen in de Reststoffen Energie Centrale (REC) een te groot risico. Ze verwachten overcapaciteit en vinden de financiële investeringen te fors.
Het bedrijf Omrin is woensdag ingelicht over het afscheid. Eerder besloot Smallingerland al te stoppen met Omrin die momenteel bezig is de omstreden afvaloven in Harlingen te bouwen.

Dantumadiel en Dongeradeel willen de afvalverwerking openbaar aanbesteden, zodat er een duidelijke klant-leverancier relatie ontstaat. De gemeenten verwachten hiermee ook voordeliger aan te kunnen besteden. De gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel hebben zich van begin af aan openlijk verzet tegen de beslissing tot investering in de REC. Als aandeelhouder hebben ze op 22 juni 2007 in het verlengde hiervan tegen de statutenwijziging gestemd. Dantumadiel en Dongeradeel verbinden nu de consequenties aan hun tegenstem door de leveringsrelatie te beëindigen.