LINTJE VOOR MEINDERT KUIPERS
zondag 08 november 2009 Damwâld
 

Burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland reikte zaterdagavond in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Damwâld een onderscheiding uit aan de heer Meindert Kuipers uit Oudwoude. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een zangavond ten bate van Woord & Daad. De 61-jarige Kuipers werd geboren op 20 december 1947 te Kollumerland en Nieuwkruisland en is getrouwd.

Hij ontving zaterdagavond de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor diverse verdiensten. Zo was hij van 1972-1980 de leider van de jeugdvereniging van de Hervormde Evangelisatie te Kollum. Jaarlijks organiseerde hij samen met zijn echtgenote een uitstapje. Ook was hij bestuurslid van de kerk van 1979 tot 1984. Van 1978 tot 1997 was hij verzorger van een meisje uit Parijs via de Stichting Vreugde Zaaiers uit België. De eerste 2 jaar om de drie maanden, later 10 weken in de zomer en 2 weken tijdens de kerstvakantie. Ook verzorgde hij en zijn vrouw van 1980 to 1987 een jongetje uit Amsterdam via de stichting Europa Kinderhulp. Het jongetje kwam 3 weken per jaar in de zomervakantie.

In de laatste jaren is hij actief als penningmeester van de Gereformeerde Bond, afdeling Friesland. Als penningmeester is hij verantwoordelijk voor de contributies, de giften en sinds 2007 tevens voor de geldstromen van de cursus theologische vorming voor gemeenteleden in Drachten. Ook is hij de laatste vijf jaar ouderling van de Hervormde Gemeente Wouterswoude. Samen met zijn echtgenote heeft hij verder de zorg voor vijf aangenomen kinderen en een pleegdochter.