OZB IN DONGERADEEL WEER 20% HOGER
woensdag 23 september 2009 Dokkum
 

De onroerende zaak belasting (OZB) wordt in 2010 in Dongeradeel weer met 20% verhoogd. Het college van B&W spreekt van een totale lastenverhoging voor huizenbezitters van 4.2%. De lastenverhoging bestaat uit een verhoging van de OZB voor eigenaren van woningen met 20%, een verlaging van de afvalstoffenheffing met 8% en een stijging van het tarief voor de rioolheffing van 4%. Om alle investeringen te kunnen doen en de gemeente financieel gezond te houden, is deze lastenverhoging noodzakelijk.

Dongeradeel wil ook investeren. Zo wil het college 2.2 miljoen euro investeren in het onderhoud aan wegen, bruggen en beschoeiïngen. Bij de behandeling van de perspectiefnota werd al 1.2 miljoen euro uitgetrokken. De begroting laat zien dat er éénmaal een begrotingsoverschot is. Het college wil hiervan een deel investeren. Men denkt namelijk dat hiervoor in de komende jaren weinig extra geld zal zijn vanwege de economische crisis en de doorwerking van de bezuinigingen van het rijk. Zo wordt het tijd voor de aanleg van de Westelijke rondweg, de ruimtelijke vormgeving van de rand van Dokkum (de nije bolwurken) en de herstructurering van het industrieterrein Betterwird.

Bezuinigen
Het college van B&W is tevens van plan om binnen de organisatie te gaan bezuinigen. Er moet 1.5 miljoen euro op de taken worden bezuinigd. Alle gemeentelijke taken worden in de takendiscussie betrokken. De bezuinigingen zijn nodig voor de genoemde ruimtelijke economische maatregelen, de bouw van de sporthal, voor investeringen in het onderhoud en de onderwijshuisvesting.